top of page
  • Writer's picturePOWERVISION TV

പവർവിഷൻ കുടുംബം ഒന്നിക്കുന്ന ആത്മീകവിരുന്ന് മൂവാറ്റുപുഴ ടൗൺഹാളിൽ നടത്തപ്പെട്ടു.
അനുഗ്രഹീതമായ ശ്രുശൂഷയിൽ അനേക ദൈവമക്കൾ കടന്നു വന്നു അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു

bottom of page